Het tuinontwerp

Vanuit de appartementen biedt het Landgoed Van Schothorst direct contact met de monumentale parktuin. In 1932 is de tuin- en parkaanleg ontworpen in een samenwerkingsverband tussen architect J. Grijpma en de tuinarchitecten J.W.M. Sluiter en J.P. Fokker. De aanleg is een karakteristiek voorbeeld van een Gemengde Stijl, bestaande uit een landschappelijk park waarbinnen een tuinaanleg in Architectonische Tuinstijl is ontworpen. In de Architectonische Tuinstijl werd er door een intensieve samenwerking tussen architect en tuinarchitect gestreefd naar een eenheid tussen gebouw en tuin.

Eric Blok, eigenaar van SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, heeft als tuinhistoricus voor de restauratie een uitgebreide analyse gemaakt van de tuinparkaanleg uit 1932. Vanuit deze analyse is een tuinontwerp gemaakt waarbij wordt teruggegrepen op de oorspronkelijke opzet en sfeer en het karakter van begin jaren 30, met daarbij aandacht voor de nieuwe omvang en functie van het Landgoed Van Schothorst.

Alle plantvakken langs de gevels, evenals de beplanting in de verdiepte tuin en in de omgeving van het waterbassin worden geheel nieuw ingeplant met een sortiment bomen, coniferen, sierheesters en vaste planten passend bij de aanleg in de jaren ‘30. In de situering van de beplanting is enerzijds rekening gehouden met de aankleding van het uitzicht vanaf de appartementen en terrassen en anderzijds met een optimale privacy.

De plek van het voormalige croquetveld wordt zichtbaar gemaakt door middel van een rechthoekige padenstructuur, waarbinnen strak gazon aangelegd is. De zuidelijke hoofdas in het bos wordt, evenals de doorzichten vanaf de Boslaan op de voorzijde van het gebouw, weer opengemaakt. In het park blijven de aanwezige slingerende zandpaden gehandhaafd. Via een wandeling door het park kunt u genieten van de monumentale fruitkelder, het waterbassin en de monumentale lighallen.